System Informacji Prawnej Legalis Administracja we wrześniu 2023 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 1598 aktów prawnych (w tym: 892 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 705 aktów UE) oraz 10 646 orzeczeń (w tym 8480 orzeczeń sądów).

Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez jednostki publiczne – Praktyczne wyjaśnienia) i aktualności – 1549 nowych treści.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca Legalis Administracja.

Zwracamy Państwa uwagę także na poszerzoną bazę poradników (dla urzędników, skarbników, sekretarzy, kierowników jednostek) opublikowanych on-line, które są powiązane z systemem aktów prawnych, m.in.:

  • Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – wyd. 9; red.: Piotr Walczak
  • Rozliczanie czasu pracy w praktyce – wyd. 3; Łukasz Prasołek

Polecamy Państwu najnowsze komentarze, m.in.:

  • Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – : dr Radosław Maruszkin
  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 13: red.: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski


Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Legalis Administracja oraz prezentujemy dodane w sierpniu treści praktyczne, poradniki, komentarze Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Legalis Administracja – wrzesień 2023 >>