System Informacji Prawnej Legalis Administracja w styczniu 2024 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 1 821 aktów prawnych (w tym: 983 Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 826 aktów UE) oraz 14 740 orzeczeń (w tym 11 186 orzeczeń sądów).

Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez jednostki publiczne – Praktyczne wyjaśnienia) i aktualności – 1 027 nowych treści.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca Legalis Administracja.

Zwracamy Państwa uwagę także na poszerzoną bazę poradników (dla urzędników, skarbników, sekretarzy, kierowników jednostek) opublikowanych on-line, które są powiązane z systemem aktów prawnych, m.in.:

  • Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2023 – red.: prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
  • Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela hipotecznego. Teoria i praktyka – red.: Henryka Bednorz-Godyń, prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Polecamy Państwu najnowsze komentarze, m.in.:

  • Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych – 3; red.: prof. UŁ dr hab. Wojciech Andrzej Nowak
  • Umowy o pracę. Nowelizacja Kodeksu pracy. Wzory umów i klauzul – UKSW dr hab. Monika Gładoch

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Legalis Administracja oraz prezentujemy dodane w styczniu treści praktyczne, poradniki, komentarze Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Legalis Administracja – styczeń 2024 >>