System Informacji Prawnej Legalis Administracja w styczniu 2022 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 19 107 aktów prawnych (w tym: 1060 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 17 095 aktów prawa miejscowego) oraz 12 899 orzeczeń (w tym 10 101 orzeczeń sądów).

Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez jednostki publiczne – Praktyczne wyjaśnienia) i aktualności – 1402 nowych treści.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca Legalis Administracja.Zwracamy Państwa uwagę także na poszerzoną bazę poradników (dla urzędników, skarbników, sekretarzy, kierowników jednostek) opublikowanych on-line, które są powiązane z systemem aktów prawnych, m.in.:

  • Polski ład – praktyczna analiza zmian – dr Antoni Kolek, Oskar Sobolewski
  • Postępowanie cywilne w czasie pandemii. E-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, składanie pism procesowych – red.: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Polecamy Państwu najnowsze komentarze, m.in.:

  • Ustawa o pracownikach samorządowych – 3; Marek Rotkiewicz
  • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie – red.: dr Paweł Drembkowski, dr Maksymilian Ślusarczyk

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Legalis Administracja oraz prezentujemy dodane w styczniu treści praktyczne, poradniki, komentarze Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Legalis Administracja – styczeń 2022 >>