System Informacji Prawnej Legalis Administracja w październiku 2023 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 1555 aktów prawnych (w tym: 720 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 835 aktów UE) oraz 8 897orzeczeń (w tym 6 505 orzeczeń sądów).

Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez jednostki publiczne – Praktyczne wyjaśnienia) i aktualności – 995 nowych treści.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca Legalis Administracja.

Zwracamy Państwa uwagę także na poszerzoną bazę poradników (dla urzędników, skarbników, sekretarzy, kierowników jednostek) opublikowanych on-line, które są powiązane z systemem aktów prawnych, m.in.:

  • Administracyjne kary pieniężne za naruszenie zasad postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w tym sprzętem zużytym stanowiącym odpady – dr Anna Kiepas-Kokot
  • Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2023 – Wojciech Lachiewicz

Polecamy Państwu najnowsze komentarze, m.in.:

  • Kodeks wyborczy – 4; prof. dr hab. Bogusław Banaszak, dr Justyna Michalska, prof. UR dr hab. Beata Stępień-Załucka
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej – wyd. 4; prof. SWPS dr hab. Mariusz Bidziński, prof. dr hab. Marek Chmaj, prof. dr hab. Przemysław Szustakiewicz

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Legalis Administracja oraz prezentujemy dodane w październiku treści praktyczne, poradniki, komentarze Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Legalis Administracja – październik 2023 >>