System Informacji Prawnej Legalis Administracja w marcu 2024 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 1 787 aktów prawnych (w tym: 820 Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 950 aktów UE) oraz 11 392 orzeczeń (w tym 9 330 orzeczeń sądów).

Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez jednostki publiczne – Praktyczne wyjaśnienia) i aktualności – 1 287 nowych treści.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca Legalis Administracja.

Zwracamy Państwa uwagę także na poszerzoną bazę poradników (dla urzędników, skarbników, sekretarzy, kierowników jednostek) opublikowanych on-line, które są powiązane z systemem aktów prawnych, m.in.:

  • ESG – przewodnik po regulacjach prawnych – red.: Jakub Bednarek
  • HR Compliance. Działania niepożądane w miejscu pracy, ochrona sygnalistów, BHP, RODO, związki zawodowe – adw. Anna Berger, r.pr. Agnieszka Bonikowska, adw. Martyna Dziedzic, r.pr. Katarzyna Gospodarowicz, r.pr. Justyna Majchrzak
  • Przegląd zmian podatkowych 2024 – Agnieszka Bieńkowska, dor. pod. Joanna Pęczek-Czerwińska, dor. pod. Aleksandra Szczęsny

Polecamy Państwu najnowsze komentarze, m.in.:

  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – wyd. 12; red.: prof. dr hab. Konrad Osajda, red. dr hab. Bogusław Lackoroński
  • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – wyd. 3; red.: dr Tomasz Filipowicz, sędzia NSA w st. spocz. Alicja Plucińska-Filipowicz, prof. dr hab. Marek Wierzbowski                                

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Legalis Administracja oraz prezentujemy dodane w marcu treści praktyczne, poradniki, komentarze Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Legalis Administracja – marzec 2024 >>