System Informacji Prawnej Legalis Administracja w listopadzie 2022 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 17 271 aktów prawnych (w tym: 1347 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 14 109 aktów prawa miejscowego) oraz 54 166 orzeczeń (w tym 47 697 orzeczeń sądów).

Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez jednostki publiczne – Praktyczne wyjaśnienia) i aktualności – 2 366 nowych treści.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca Legalis Administracja.

 

Zwracamy Państwa uwagę także na poszerzoną bazę poradników (dla urzędników, skarbników, sekretarzy, kierowników jednostek) opublikowanych on-line, które są powiązane z systemem aktów prawnych, m.in.:

  • Pomoc obywatelom Ukrainy. Zadania samorządu terytorialnego i ich finansowanie – Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Kozłowska, Marta Olech, Daria Pietrzykowska, Grzegorz Pochopień, Łukasz Rogowski, Piotr Walczak
  • Klasyfikacja budżetowa – 4; Wojciech Lachiewicz
  • Postępowanie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli (od 1.9.2022 r.) – Karolina Woźniczko

Polecamy Państwu najnowsze komentarze, m.in.:

  • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów – 6; prof. dr hab. Konrad Osajda, dr Witold Borysiak
  • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia – dr hab. prof. UAM Katarzyna Leśkiewicz

 

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Legalis Administracja oraz prezentujemy dodane w listopadzie treści praktyczne, poradniki, komentarze Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Legalis Administracja – listopad 2022 >>