System Informacji Prawnej Legalis Administracja w kwietniu 2024 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 1 871 aktów prawnych (w tym: 993 Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 861 aktów UE) oraz 6 525 orzeczeń (w tym 4 778 orzeczeń sądów).

Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez jednostki publiczne – Praktyczne wyjaśnienia) i aktualności – 839 nowych treści.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca Legalis Administracja.

Zwracamy Państwa uwagę także na poszerzoną bazę poradników (dla urzędników, skarbników, sekretarzy, kierowników jednostek) opublikowanych on-line, które są powiązane z systemem aktów prawnych, m.in.:

  • Status prawny instytucji gospodarki budżetowej – dr Izabela Niedzińska-Werelich
  • Przegląd zadań organów jst w procesie organizacji wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego – dr Tomasz Gąsior

Polecamy Państwu najnowsze komentarze, m.in.:

  • Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – Bernadeta Skóbel
  • Ustawa o funduszu medycznym. Komentarz do art. 1-18 – Bernadeta Skóbel                             

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Legalis Administracja oraz prezentujemy dodane w kwietniu treści praktyczne, poradniki, komentarze Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Legalis Administracja – kwiecień 2024 >>