System Informacji Prawnej Legalis Administracja w grudniu 2022 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 1405 aktów prawnych (w tym: 664 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 723 aktów UE) oraz 45 551 orzeczeń (w tym 42 315 orzeczeń sądów).

Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez jednostki publiczne – Praktyczne wyjaśnienia) i aktualności – 1128 nowych treści.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca Legalis Administracja.

Zwracamy Państwa uwagę także na poszerzoną bazę poradników (dla urzędników, skarbników, sekretarzy, kierowników jednostek) opublikowanych on-line, które są powiązane z systemem aktów prawnych, m.in.:

  • Fundusz sołecki. Przepisy prawne i zasady wdrożenia – 2; prof. WSB dr hab. Robert Gawłowski, Agata Sobolewska
  • Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego – 3; Bernadeta Dziedziak, dr hab. Anna Ostrowska, Waldemar Witalec

Polecamy Państwu najnowsze komentarze, m.in.:

  • Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 –: dr Rafał Poździk
  • Kodeks postępowania karnego – 10: red.: prof. dr hab. Andrzej Sakowicz

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Legalis Administracja oraz prezentujemy dodane w grudniu treści praktyczne, poradniki, komentarze Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Legalis Administracja – grudzień 2022 >>