System Informacji Prawnej Legalis Administracja w czerwcu 2023 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 1 578 aktów prawnych (w tym: 816 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 721 aktów UE) oraz 12 440 orzeczeń (w tym 8 705 orzeczeń sądów).

Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez jednostki publiczne – Praktyczne wyjaśnienia) i aktualności – 1 326 nowych treści.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca Legalis Administracja.

Zwracamy Państwa uwagę także na poszerzoną bazę poradników (dla urzędników, skarbników, sekretarzy, kierowników jednostek) opublikowanych on-line, które są powiązane z systemem aktów prawnych, m.in.:

  • Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych – wyd. 3; red.; dr Mieczysława Cellary, dr Monika Kaczurak-Kozak
  • Rozliczenie składki zdrowotnej za rok 2022 – Patrycja Mikuła, Izabela Leśniewska
  • Pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy – Maciej Ambroziewicz
  • Wypadek przy pracy zdalnej a obowiązki BHP – Stanisław Wójcik

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Legalis Administracja oraz prezentujemy dodane w czerwcu treści praktyczne, poradniki, komentarze Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Legalis Administracja – czerwiec 2023 >>