W 2020 r. 1,5 mln zwolnień lekarskich wystawiono z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. To 7 % wszystkich elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy wystawionych osobom ubezpieczonym w ZUS.

Zaświadczenia z tytułu choroby psychicznych zostały wystawione w ubiegłym roku na łączną liczbę 27,7 mln dni absencji chorobowej. To jest 11 % ogólnej liczby dni absencji. W stosunku do roku 2019 r. nastąpił wzrost liczby zaświadczeń z tytułu zaburzeń psychicznych aż o 25 %, natomiast wzrost liczby dni absencji chorobowej o 37 %.

Wraz ze wzrostem liczby zwolnień, wydłużyła się przeciętna długość na jaką wystawiano zaświadczenia lekarskie. W 2020 r. wynosiła średnio 19 dni, a w 2019 r. było to 17,39 dnia.

Wśród jednostek chorobowych będących główną przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich były:

  • reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne,
  • epizod depresyjny,
  • inne zaburzenia lękowe.

Absencja pracownika związana z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania to realny koszt po stronie ubezpieczeń społecznych, ale także pracodawcy. Wśród głównych grup chorobowych powodujących absencję chorobową w 2020 r. zaburzenia psychiczne są na piątym miejscu, to 11 %, za ciążą, porodem i połogiem (18 %), chorobami układu mięśniowo-szkieletowego (16 %), oddechowego (14 %) oraz urazami (12 %).

Źródło:

zus.pl