Wartość złożonych wniosków przekroczyła 326 mln zł, wobec 60 mln zł pierwotnie dostępnych w konkursie. Wysoki poziom projektów skutkował wyborem aż 9 operatorów, a budżet konkursu został zwiększony do 86 mln zł. Konkurs jest finansowany z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konkurs miał za zadanie wyłonić operatorów programów akceleracyjnych, którzy dysponują międzynarodowym doświadczeniem we wspieraniu startupów i potrafią efektywnie współpracować z partnerami biznesowymi. Złożono łącznie 33 wnioski, na kwotę ponad 326 mln zł. Wybrane akceleratory w dają największe szanse, że zakładane z ich pomocą spółki będą dostarczać przełomowych rozwiązań i skutecznie współpracować z krajowym biznesem.

Operatorzy „Programów Akceleracyjnych – Poland Prize” będą dysponować łącznie kwotą wyższą o ponad 26 mln zł od pierwotnie założonego budżetu. Średni budżet projektu to ponad 9,5 mln zł. PARP z pieniędzy unijnych sfinansuje koszty zarządzania programami oraz granty pieniężne dla startupów.

Programy akceleracyjne Poland Prize rozpoczną się od etapu scoutingu, czyli działań służących pozyskaniu spoza Polski startupów o odpowiednim potencjale wzrostu. Wybrane akceleratory ze swoją ofertą dotrą do kilkudziesięciu najbardziej obiecujących, zagranicznych rynków na całym świecie, oby pozyskać do programu startupy z najciekawszymi rozwiązaniami.

Wybrane zespoły po zarejestrowaniu spółki w Polsce mogą liczyć na grant w wysokości do 50 tys. zł. Te środki powinny zapewnić młodej spółce warunki niezbędne do podjęcia działalności biznesowej w naszym kraju: sfinansują pierwsze 3 miesiące działalności na polskim rynku, zapewnią wsparcie opiekuna startupu, rozbudowę zespołu, nawiązywanie relacji oraz promocję.

Startupy, które w tym okresie nawiążą współpracę z partnerem biznesowym będą mogły otrzymać grant w wysokości do 250 tys. zł. Te środki powinny sfinansować proces akceleracji, czyli intensywną pracę startupu nad doskonaleniem swojego produktu, testowanie rozwiązania w ścisłej współpracy z odbiorcą technologii lub rozwój biznesowy odpowiadających na wymagania potencjalnych inwestorów.

Akceleratory będą oferowały również startupom wsparcie w fazie postakceleracji, starając się maksymalizować rezultaty danej akceleracji, np. poprzez kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych. W ten sposób zagraniczne zespoły powinny w trwały sposób związać swoją działalność z polskim ekosystemem startupowym.

Uruchomienie programów akceleracyjnych przez wybrane akceleratory planowane jest na maj 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju