820 urzędników będzie mogło zostać mianowanych do służby cywilnej w latach 2022–2024

Zgodnie z przyjętym planem został ustalony następujący limit mianowań urzędników w służbie cywilnej:

  • w 2022 r. – 245 osób;
  • w 2023 r. – 275 osób;
  • w 2024 r. – 300 osób.

W porównaniu do zeszłorocznego limitu, w tym roku został on znacznie zwiększony. Warto przypomnieć, że zgodnie z planem Rady Ministrów z 2020 r. na lata 2021–2023 limit urzędników w służbie cywilnej był następujący: 

  • w 2021 r. – 30 osób;
  • w 2022 r. – 40 osób;
  • w 2023 r. – 40 osób.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez rząd w 2020 r., jego decyzja była związana z trudną sytuację finansów publicznych, wywołaną negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19 oraz podjętymi przez Radę Ministrów działaniami, których celem jest ograniczanie kosztów osobowych w administracji.

Uzyskanie mianowania w służbie cywilnej możliwe jest w ramach jednej z dwóch ścieżek:

  1. w wyniku ukończenia kształcenia stacjonarnego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP); dyplom ukończenia KSAP potwierdza posiadanie wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych niezbędnych do wypełniania zadań służby cywilnej; absolwent KSAP może ubiegać się o mianowanie w służbie cywilnej,
  2. W postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej, podczas którego sprawdza się wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań służby cywilnej; poza uzyskaniem pozytywnego wyniku tego sprawdzianu należy także zmieścić się w wyznaczonym na dany rok limicie miejsc. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności