Zgodnie z przyjętym planem został ustalony następujący limit mianowań urzędników w służbie cywilnej:

  • w 2022 r. – 245 osób;
  • w 2023 r. – 275 osób;
  • w 2024 r. – 300 osób.

W porównaniu do zeszłorocznego limitu, w tym roku został on znacznie zwiększony. Warto przypomnieć, że zgodnie z planem Rady Ministrów z 2020 r. na lata 2021–2023 limit urzędników w służbie cywilnej był następujący: 

  • w 2021 r. – 30 osób;
  • w 2022 r. – 40 osób;
  • w 2023 r. – 40 osób.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez rząd w 2020 r., jego decyzja była związana z trudną sytuację finansów publicznych, wywołaną negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19 oraz podjętymi przez Radę Ministrów działaniami, których celem jest ograniczanie kosztów osobowych w administracji.

Uzyskanie mianowania w służbie cywilnej możliwe jest w ramach jednej z dwóch ścieżek:

  1. w wyniku ukończenia kształcenia stacjonarnego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP); dyplom ukończenia KSAP potwierdza posiadanie wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych niezbędnych do wypełniania zadań służby cywilnej; absolwent KSAP może ubiegać się o mianowanie w służbie cywilnej,
  2. W postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej, podczas którego sprawdza się wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań służby cywilnej; poza uzyskaniem pozytywnego wyniku tego sprawdzianu należy także zmieścić się w wyznaczonym na dany rok limicie miejsc.