Kultura słowa Wymaganie elementarnej kultury słowa nie jest wszak ani bizantyjską etykietą, ani wyrazem jakiegokolwiek konformizmu. Jest troską o poziom kultury członków korporacji, których zachowanie winno cechować się nawet wyższymi standardami k