1. Uwagi wprowadzające. W praktyce zapłaty (rozliczania) VAT od wewnątrzunijnych usług B2B z wykorzystaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia mogą wystąpić nieprawidłowości o różnych przyczynach, poczynając od takich wynikających