Sektor rolny daje pracę około 40% populacji świata. Jej specyfika wpływa na konieczność odpowiedniego dostosowania regulacji międzynarodowych, a w tym standardów pracy (w ramach ILO), które można wiązać z prawami pracowniczymi rolników, mającymi na c