Reasumując powyższe rozważania wskazać wypada, że zmiany wprowadzone w postępowaniu uproszczonym na mocy ZmKPC19 istotnie modyfikują to postępowanie, począwszy od jego zakresu przedmiotowego, przez formę podstawowych czynności procesowych stron dokon