Pierwszym rodzajem dokumentów, jakich wykonawca nie ma obowiązku przedkładać zamawiającemu, są dokumenty, które są dostępne w formie elektronicznej za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W prakty