Zgodnie z art. 20 RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo by otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące jej dane osobowe, które dostarczyła administratorowi. Posiada ona tak