3063-ILPP1-1.4512.50.2017.2.SJ – Interpretacja indywidualna z dnia 14-03-2017