300 mln zł do zdobycia przez samorządy Warmii i Mazur w konkursach z Regionalnego Programu Operacyjnego

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił dziesięć kolejnych konkursów na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–20. Do podziału jest łącznie ponad 300 mln zł.

Nabór wniosków w poszczególnych konkursach ogłoszonych przez zarząd województwa i tzw. instytucje pośredniczące rozpocznie się jeszcze w lutym i zakończy pod koniec marca lub w kwietniu. Łączna pula dotacji z funduszy UE, które można zdobyć, sięga 305 mln zł.

Fundusze zostały przeznaczone na następujące projekty:

- ponad 44 mln zł mają szansę uzyskać lokalne samorządy i firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na tereny inwestycyjne;

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy i podległe im jednostki mogą ubiegać się o dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Na ten cel przewidziano 32 mln zł;

- ponad 53 mln zł zarezerwowano na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. W tym konkursie lokalne samorządy i przedsiębiorstwa mogą zdobyć wsparcie na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, rozbudowę instalacji sanitarnych i sieci wodociągowych:

- ok. 57 mln zł jest do podziału w konkursie związanym z zachowaniem obiektów dziedzictwa kulturowego regionu;

- ogłoszono również trzy konkursy dotyczące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych;

- blisko 61,7 mln zł zarezerwowano na integrację osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

- dwa kolejne nabory dotyczą projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na obszarze miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF) Olsztyna, czyli miasta i okolicznych gmin;

- ok. 5,3 mln zł przewidziano na przebudowę dróg lokalnych na tym terenie; wzmocnienie nawierzchni ulic, modernizację obiektów inżynierskich, budowę chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, sygnalizacji i oznakowania.

- kolejne 19 mln zł może zasilić inwestycje służące poprawie tzw. ekomobilności.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności