Do 16.8.2022 r. można złożyć do ZUS wnioski o świadczenie postojowe na podstawie art. 15zq, art. 15zs1-15zs4 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.): RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Natomiast wnioski o świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) przyznawane na podstawie § 4 rozporządzenia RM z 26.2.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 371 ze zm.), należy złożyć do 23.7.2022 r.

Wnioski o świadczenie postojowe można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, także za pośrednictwem strony gov.pl.

Źródło:

zus.pl