3-letni termin przedawnienia dla spółdzielni mieszkaniowej

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego przedawnia się po trzech latach (uchw. składu 7 sędziów SN z 9.3.2017 r., III CZP 69/16).

1. Stan faktyczny

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „O.” w W. pozwała w 2007 r. jednego ze swoich członków o zapłatę blisko 123,5 tys. zł z tytułu uzupełnienia wkładu budowlanego związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Podstawą do rozliczenia miało być oświadczenie zarządu SBM, zatwierdzone uchwałą rady nadzorczej z września 2006 r. Jak wynikało z ustaleń sądowych, inwestycja, która była źródłem zobowiązania spółdzielcy została zakończona w sierpniu 2000 r. W listopadzie 2000 r. z kolei upłynął termin ostatecznego rozliczenia kosztów, wynikający ze stosownej umowy między SBM a członkiem spółdzielni.

Przez kilka lat trwała korespondencja między członkiem spółdzielni a jej zarządem, która zakończyła się ostatecznie wniesieniem pozwu.

Tymczasem pozwany spółdzielca odpowiedział natychmiast zarzutem przedawnienia. Jego zdaniem termin przedawnienia roszczenia SBM o uzupełnienie wkładu budowlanego powinien być liczony jako termin przedawnienia roszczenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 118 ustawy z 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.; dalej: KC) wynosi on 3 lata, zatem upłynął z końcem listopada 2003 r., czyli jeszcze przed wniesieniem powództwa (co nastąpiło dopiero w 2007 r.).

2. Orzeczenia sądów

Sądy oddaliły kolejno powództwo i apelację SBM, ale rozpoznający skargę kasacyjną Sąd Najwyższy zdecydował o przekazaniu sprawy do rozstrzygnięcia składowi poszerzonemu, gdyż powziął wątpliwość, czy roszczenie spółdzielni mieszkaniowej wobec jej członka o uzupełnienie wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat.

Ważne
Sąd Najwyższy, obradując w składzie 7 sędziów, wydał w odpowiedzi uchwałę, zgodnie z którą roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem 3 lat, zgodnie z art. 118 KC.

Tym samym - tak jak w rozpoznawanej sprawie - spółdzielnia zbyt późno złożyła powództwo i najprawdopodobniej zostanie ono oddalone.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności