Afrykański pomór świń pojawił się w Polsce na początku 2014 r. W ubiegłym roku choroba dotyczyła głównie dzików. Ale już w połowie 2016 r. odnotowano ogniska wirusa w 15 gospodarstwach. W sumie dotychczas w Polsce wykryto 19 ognisk ASF, achoroba wyszła poza województwo podlaskie, pojawiła się w gospodarstwach rolnych na Lubelszczyźnie i Mazowszu. W przypadku nałożenia na Polskę zakazu eksportu, może to zabić całą polską hodowlę.

Wykup świń ze stref zagrożonych i przerobienie ich na konserwy zakłada uchwalona 3.10.2016 r. przez Sejm specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (dalej: ASF). Ustawa ma wejść w życie dzień po dniu ogłoszenia. Teraz trafi do prac w Senacie.

Rządowa propozycja zakłada wykup ze strefy ochronnej zwierząt, które osiągnęły wagę ubojową i przerobienie ich na konserwy. Pozwala w trybie bezprzetargowym zakupić mięso zdrowych świń ze stref objętych zapowietrzeniem. Do tej pory były problemy z zagospodarowaniem wartościowego mięsa wieprzowego z tych stref, ponieważ prywatni przedsiębiorcy nie kwapili się do skupu, a możliwości skupu przez podmioty finansów publicznych były ograniczone koniecznością przeprowadzenia skomplikowanych procedur przetargowych.

Sytuacja jest poważna. Hiszpania walczyła z wirusem przez 25 lat wybijając 2 mln sztuk świń, jednocześnie zakazując ich chowu . Jednak takie rozwiązanie w polskich warunkach jest nie do zaakceptowania.

Jedną z form zwalczania ASF jest zmniejszenie populacji dzików.

Ważne
Ministerstwo rolnictwa przygotowuje także inną specustawę, którazmieni kilka ustaw w sprawach dotyczących warunków chowu i hodowli świń. Zmiany mają dotyczyć m.in. kwestii odstrzału dzików, bezpieczeństwa hodowli trzody chlewnej, systemu wydawania świadectw zdrowia dla zwierząt, systemu ich identyfikacji.