Warto o tym pamiętać, bowiem statystyki Międzynarodowej Organizacji Pracy są niepokojące:

  • co 15 sekund jeden pracownik umiera wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, a
  • 153 osoby doświadczają urazu związanego z pracą.

W skutek wypadków przy pracy rocznie umiera ponad 2,3 miliona osób, a ponad 300 mln wypadków przy pracy kończy się urazami.