Zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT dostawy lokali mieszkalnych wyodrębnionych w nabytym budynku