Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu