Przesłanką warunkującą rzetelność ujemnej opinii jest obowiązek utrzymania jej racjonalizacji. Oznacza to, że ujemna ocena powinna być oparta na posiadanym materiale, co eliminuje manipulację. Racjonalizacja ujemnej oceny, jak wskazuje B. Michalski,