W § 52 ust. 1 PřesZ wymieniono trzy warianty środków ograniczających polegających na: zakazie odwiedzania miejsc publicznie dostępnych lub miejsc, w których odbywają się imprezy sportowe, kulturalne i inne społeczne; obowiązku powstrzymania się prze