2 lata z RODO w liczbach – raport belgijskiego organu ds. ochrony danych osobowych

Jak wynika ze wspomnianego podsumowania, GBA w trakcie swojego funkcjonowania odnotował m.in.:

  • 937 zgłoszonych naruszeń danych;
  • 4438 wniosków o udzielenie informacji;
  • 351 skarg. 

Ponadto, jak wynika z raportu, do tej pory zostało zarejestrowanych i pozostaje aktywnych 5416 inspektorów ochrony danych (IOD).

Kontrole

Przygotowane przez GBA podsumowanie zawiera również kierunki dalszych działań urzędu. Jeden z nich stanowi położenie większego nacisku na prowadzenie kontroli w sposób bardziej aktywny/dochodzeniowy. Do tej pory organ przeprowadził ich ok. 100, jednak jak podkreślił Peter Van Den Eynde pełniący funkcję generalnego inspektora GBA, polityka urzędu do tej pory była bardziej reaktywna. Duży problem stanowiło utworzenie Komitetu Wykonawczego w tej kwestii dopiero rok po wejściu w życie RODO. Niemniej jednak, jak zaznaczył inspektor, aktywne inspekcje sektorowe oraz tematyczne będą możliwe przy zwiększeniu budżetu przez Parlament.

Izba Sporów

W maju 2019 r. powołana została do życia De Geschillenkamer (Izba Sporów), która od czasu utworzenia nałożyła 59 sankcji o łącznej wysokości 189.000 euro. Przewodniczący Izby podkreślił jednak, że sankcja nie stanowi celu samego w sobie. Jest ona jedynie narzędziem, które ma za zadanie pomóc w osiągnięciu rzeczywistości, której naturalny element stanowić będzie prywatność.

Balans jest kluczem

Rola organu nadzoru ma polegać nie tylko na byciu „przełożonym”, ale również „przewodnikiem”. Zdanie to podkreślone zostało przez przewodniczącego GBA, który zaznaczył, że kluczem do zapewnienia ochrony danych osobowych jest zachowanie balansu pomiędzy informacją o treści przepisów a ich egzekwowaniem. Urząd przez okres obowiązywania RODO korzystał z wielu rad i nadal pozostaje na nie otwarty.

Źródło:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/nieuws/de-avg-viert-haar-tweede-verjaardag
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności