Konieczność jasnego sformułowania norm prawa konstruowanego na szczeblu lokalnym dostrzega m.in. Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 9.6.2016 r. (NR NPII.4131.1.337.2016, Legalis). Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczyło uchwały w sprawie zorg