Święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, zwane również Świętem Wojska Polskiego, które zbiega się z uroczystościami obchodzonymi w kościele katolickim Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znanego także jako Święto Matki Bożej Zielnej, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W tym roku przypada niedzielę. 

W art. 130 § 2 Kodeku pracy widnieje zapis dotyczący odebrania dodatkowego dnia wolnego za dzień ustawowo wolny od pracy, stanowiący, że: „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. 

Ważne

Z przepisu KP wynika jednoznacznie, że pracownikom zatrudnionym w ramach umowy o pracę nie przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania w innym terminie, ponieważ święto przypada w niedzielę.