W ramach przygotowanego rozporządzenia na podstawie art. 86n § 4 ordynacji podatkowej, delegowano zadania do innego organu Krajowej Administracji Skarbowej, co ma przyczynić się do sprawnego i efektywnego wykonywania obowiązków związanych z informacjami o schematach podatkowych, w tym do usprawnienia procesu obsługi składanych informacji. Upoważniono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie do wykonywania zadań Szefa KAS dotyczących informacji o schematach podatkowych. Celem wydania przedmiotowego rozporządzenia jest usprawnienie wykonywania przez KAS obowiązków związanych z obsługą przekazanych informacji o schematach podatkowych.

Dyrektora IAS w Olsztynie będzie wykonywać zadania określone w art. 86g–86ia ordynacji podatkowej, w tym związane przede wszystkim z nadawaniem numeru schematu podatkowego (NSP), nadawaniem numeru zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (NZSPT), przekazywaniem potwierdzenia nadania NSP, zwracaniem się do przekazującego informacje o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści, wydawaniem postanowień o odmowie nadania NSP, unieważnianiem NSP, pozostawieniem informacji o schemacie podatkowym bez rozpatrzenia, doręczaniem potwierdzenia nadania NSP oraz innych pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wydawaniem postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, wydawaniem postanowień o umorzeniu postępowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności