Wniosek ten ma rację bytu wówczas, gdy przeprowadzenie postępowania dowodowego może dla sądu okazać się zbyt uciążliwe. Ponadto to nie sąd jest organem zbierającym dowody tylko prokuratura i policja, które mają do tego stosowne uprawnienia – chodzi