aKlauzula informacyjna. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta (pod tym pojęciem rozumiemy ucznia, rodzica, osoby współpracujące z placówką, przedstawicieli organu prowadzącego