a Właściwość sądu. Właściwość rzeczowa sądu uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu (art. 16 i 17 pkt 4 KPC). Sprawy o wartości przedmiotu sporu przewyższające 75 000 zł należą już do właściwości rzeczowej sądu okręgowego. Pozostałe sprawy rozp