11. edycja Forum Cen Transferowych

W ramach Forum powoływane są grupy robocze. Ich prace polegają na opracowywaniu szczegółowych zagadnień dotyczących wybranych aspektów w obszarze cen transferowych. Wypracowane rezultaty spotkań prezentowane i dyskutowane są każdorazowo na kolejnym posiedzeniu Forum.

Forum to nie tylko cokwartalne spotkania. To stałe prace grup roboczych. Ich efektem są rekomendacje, które przekuwane są potem na realne zmiany w prawie. Dotychczasowe spotkania zainspirowały nas do prowadzenia otwartej dyskusji nie tylko wokół cen transferowych, ale także do projektowania tą metodą rozwiązań w innych obszarach

– tłumaczy Jan Sarnowski.

Zgodnie z przeprowadzonym badaniem, 86% ankietowanych pozytywnie ocenia działalność Forum uznając, że spełnia ono swoją rolę. Ostatnia edycja zgromadziła ponad 200 osób.

Jak wziąć udział w posiedzeniu Forum

Posiedzenia Forum zwołuje Przewodniczący Forum poprzez zamieszczenie ogłoszenia na Ministerstwa Finansów. Ogłoszenia można znaleźć także w zakładce Ogłoszenia i informacje bieżące. Rozpoczęcie rejestracji, ogłoszenie agendy i tematu spotkania zaplanowano na połowę marca.

Spotkania Forum mają charakter otwarty. Może w nich wziąć udział obok zaproszonych ekspertów, każda osoba, która zgłosiła swój udział na podstawie ogłoszenia o posiedzeniu Forum.


Źródło: Ministerstwo Finansów
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności