Częściowe wycofania wkładu ze spółki niebędącej osobą prawną