Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania związanego z powstrzymywaniem się od wykonywania działalności konkurencyjnej