104 miliony na projekty ekologiczne!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach trzeciego naboru POIiŚ 2014–2020 Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. NFOŚiGW przyjmuje wnioski do 30.12.2016 r. Rozstrzygnięcie nastąpi w maju 2017 r.

Przedsięwzięcia dofinansowane w ramach Działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” to:

1) rekultywacja i remediacja terenów zdegradowanych,

2) rozwój terenów zielonych,

3) opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia działań rekultywacyjnych.

Ważne
Do rozdysponowania przewidziano 104,2 mln zł, z czego 50 mln dla projektów dotyczących rekultywacji i remediacji, tyle samo dla rozwoju terenów zielonych, a 4,2 mln zł na inwentaryzację terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych (typ projektu nr 3).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

3) regionalne dyrekcje ochrony środowiska w przypadku 1 i 3 typu projektów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności