Za najważniejszy organ spółki kapitałowej uznaje się przedstawicielstwo wspólników, właścicieli danej spółki, dla którego zastrzega się najistotniejsze sprawy dla działalności spółki. W spółkach z o.o. organ ten jest nazywany zgromadzeniem wspólników