1 kwietnia 2021 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie wsparcia budowlanych inwestycji samorządowych

Nowe rozporządzenie jest o tyle istotne, że dotyczy beneficjentów wsparcia zasadniczo o statusie jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli chodzi o rodzaje przedsięwzięć, które mogą zostać objęte wsparciem, wyróżniono m.in.:

  1. budowę budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu (…), w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione;
  2. remont lub przebudowę budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu (…), w wyniku których zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione;
  3. remont lub przebudowę budynku mieszkalnego będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu (…), w wyniku których zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione;
  4. kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, połączone z remontem tych lokali lub budynku mieszkalnego, w wyniku którego zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

Co istotne, ww. rozporządzenie zawiera wzór formularza, który wnioskodawca będzie musiał wypełnić przy ubieganiu się o wspomniane wsparcie.

Z treści podanego rozporządzenia wynika również, że od strony proceduralnej obsługą zadania będzie zajmował się Bank Gospodarstwa Krajowego, do którego należy też składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego. Nadto, przedstawiono szczegółowy wykaz dokumentacji do wniosku, procedurę weryfikacyjną wniosków prowadzonych przez ww. Bank.

Podsumowując wydaje się, że wskazany instrument wsparcia może pomóc przede wszystkim gminom w powiększeniu zasobu mieszkaniowego, co w obliczu ograniczeń budżetowych spowodowanych przez COVID-19 może wydatnie wspomóc samorząd w podanym zakresie przedmiotowym. Co do zasady regulacje te należy więc ocenić pozytywnie, a praktyczna ich realizacja dopiero pokaże rzeczywiste efekty wsparcia finansowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności