W zakresie opodatkowania przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego