Dot. skutków podatkowych przekazania do używania środków trwałych do działalności gospodarczej współmałżonka