W zakresie opodatkowania środków pieniężnych z tytułu równowartości zaniżonej dotacji