Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na operacyjną poprawę artykulacji mowy i dykcji poprzez korektę uzębienia?