Czy z tytułu odpłatnego zbycia w 2020 roku znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego?