W zakresie konieczności opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu dzierżawy części gospodarstwa rolnego (żwirownia)