Zwolnienie przedmiotowe w związku z otrzymanym odszkodowaniem