Skutki podatkowe sprzedaży lokalu użytkowego wykorzystywanego w pozarolniczej działalności gospodarczej