Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego wydatkowanego na nabycie nieruchomości w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych